Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in 1998 is het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting.

Huibers Test & Measurement BV heeft de mogelijkheid om deze keuring te verzorgen in combinatie met het kalibreren van de test- en meetsystemen.

Elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, PC’s, handlampen en verplaatsbare kabels zijn onderdeel van de NEN3140 keuring.

De NEN3140 keuring bestaat uit de volgende stappen:

Visuele controle

De apparatuur wordt visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, zoals beschadigde aansluitleidingen, gebreken aan het huis/omhulsel, bedieningsorganen en stekker/contrastekker, overeenkomstig klasse I of II.

Elektrische metingen:

De apparatuur wordt met behulp van een veiligheidstester op beschermingsleidingsmeting (PE), isolatieweerstand (ISO), lekstroommeting (LEK) en functionele test (FCT) getest.

Certificaten en traceerbaarheid

Gecontroleerde apparatuur wordt voorzien van een label met een volgende keuringsdata. Een testcertificaat wordt aangeleverd en de apparatuur wordt voorzien van een code in verband met de traceerbaarheid van de gecontroleerde apparatuur.