Met behulp van HuibersPedia geven wij een eenvoudige uitleg van de meettechnieken welke bij de diverse normeringen naar voren komt.

Het is mogelijk om per meting een complete pagina te maken. Wij beperken ons tot de basis begrippen. Indien er meer informatie gewenst is over de onderstaande onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Aardingsmeting (PE)

Met behulp van de aardingsmeting bepaalt men de maximale weerstand van de aardingsdraad, diverse normeringen omschrijven een maximale ohmse waarde.

Slechte aardverbinding in het product vergroot de kans op een onveilige situatie (elektrische schok).
De maximale weerstand wordt bepaalt met een lage spanning van doorgaans 12 volt AC en een hoge meetstroom van circa 10….30 ampère.

Daar we te maken hebben met een lage weerstand, maken we gebruik van een 4-geleider meettechniek.

Alternatieve omschrijving: beschermingsleidingmeting, PE-meting, Ground Bound.

Isolatieweerstandsmeting

De isolatieweerstand is de weerstand tussen de geleider(s) en de aarde bij elektrische installaties en elektrische apparatuur.
Hoe hoger de isolatieweerstand, des te kleiner de lekstroom die aanwezig is tussen de geleider(s) en de aarde.

De isolatieweerstandsmeting voert men door met behulp van een gelijkspanning (DC). De gewenste beproevingsspanning en de minimale isolatieweerstand (Ω) staat doorgaans omschreven in de norm. De spanning kan variëren van 500V tot duizenden kilovolts.

Alternatieve namen: Meggeren, Hipot.

Functionele test

Met de functionele beproeving controleren we de functie van het te beproeven apparaat. We sluiten het testobject aan op de gewenste voedingsspanning en bepalen de opgenomen stroom / het vermogen.

In verband met veiligheid is het te adviseren om de meting door te voeren met een geïntegreerde scheidingstransformator.

Alternatieve omschrijving: FCT-meting, Functietest.

Hoogspanningstest AC

De hoogspanningstest AC dient ter controle van de diëlektrische sterkte van het toegepaste (isolatie) medium.

Met de hoogspanningstest zetten we gedurende een x-tijd een verhoogde spanning op het testobject om te controleren of het product de “overspanning” kan weerstaan.

De hoogspanningstest vergt aanvullende beschermingsmaatregelen voor de bediener, hier moet men denken aan tweehandsbediening, extra afscherming en waarschuwingslampen.

De exacte eisen staan omschreven in de norm NEN – EN50191:2010 Installatie en bedrijfsvoering van elektrische beproevingsapparatuur.

Hoogspanningstest DC

De Hoogspanning DC beproeving kan men voor twee doeleinden toepassen:

Beproeven van de isolatiekwaliteit.
Beproeven van de doorslagvastheid.

Indien men de isolatiekwaliteit wil bepalen met de gelijkspanning, meet men de lekstroom van de geleiders t.o.v. de massa (aarde).
Met behulp van de lekstroom die men na x-tijd meet en de beproevingsspanning kan men de isolatieweerstand berekenen (U=IxR).

Bij het beproeven van de isolatiesterkte maakt men gebruik van de DC bron om te controleren of isolatie voldoende is, in dit geval maakt men gebruik van een “overspanning”.

Let op: bij testobjecten met een grote capaciteit kan er tijdens de beproeving met de hoogspanningsbron DC een lading opbouwen. Ontlaadweerstanden in het testsysteem of een speciale ontlaadstok is wenselijk.

Restspanningsmeting

De restspanningsmeting dient voor het detecteren van de restspanning op verschillende aanraakbare delen van het testobject.

Volgens de geldende normen waaronder de EN60204, wordt de restspanning gemeten na een bepaalde tijd.

Lekstroommeting

In een elektrische installatie loopt altijd een geringe stroom naar de aarde. Deze stroom noemen we lekstroom. Deze lekstroom kan o.a. tot gevolg hebben dat een aardlekschakelaar aanspreekt of dat er een gevaarlijke situatie ontstaat.

De standaard lekstroommeting wordt doorgevoerd bij een verhoogde spanning. Doorgaans 10% hoger t.o.v. de nominale spanning.

Er zijn diverse toestanden die worden omschreven in de diverse normen. Om deze reden is het noodzakelijk om vooraf de norm correct te bestuderen.

De volgende normen omschrijven de lekstroommeting:

EN60990 / VDE 0106            Methods of measuring of touch current and protective conductor current
EN60335-1 / VDE 0700-1      Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen
EN60950 / VDE 0805            Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek
EN60598-1 / VDE 0711-1       Verlichting
EN60601                                   Medische elektrische toestellen

UL1026                                     Standard for Electric Household Cooking and Food Serving Appliances
UL1283                                     Standard for Safety for Electromagnetic Interference Filters

Vervangende lekstroommeting

De vervangende lekstroommeting is vergelijkbaar met de standaard lekstroommeting, maar met groot verschil dat de meting wordt doorgevoerd bij een lagere spanning (doorgaans 30-40 volt AC). De tester berekend de gemeten lekstroom bij lage spanning naar een situatie bij nominale bedrijfsspanning.