NEN3140 keuring elektrische arbeidsmiddelen

Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in 1998 is het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting.

Huibers Test & Measurement BV heeft de mogelijkheid om deze keuring te verzorgen in combinatie met het kalibreren van de test- en meetsystemen.

Elektrische handgereedschappen, verplaatsbare elektrische werktuigen, PC’s, handlampen en verplaatsbare kabels zijn onderdeel van de NEN3140 keuring.

De NEN3140 keuring bestaat uit de volgende stappen:

Visuele controle

De apparatuur wordt visueel geïnspecteerd op eventuele gebreken, zoals beschadigde aansluitleidingen, gebreken aan het huis/omhulsel, bedieningsorganen en stekker/contrastekker, overeenkomstig klasse I of II.

Elektrische metingen:

De apparatuur wordt met behulp van een veiligheidstester op beschermingsleidingsmeting (PE), isolatieweerstand (ISO), lekstroommeting (LEK) en functionele test (FCT) getest.

Certificaten en traceerbaarheid

Gecontroleerde apparatuur wordt voorzien van een label met een volgende keuringsdata. Een testcertificaat wordt aangeleverd en de apparatuur wordt voorzien van een code in verband met de traceerbaarheid van de gecontroleerde apparatuur.

 

Gebruikte Hoogspanningstester UH28M

Technische details UH28M hoogspanningstester

Tester is gecontroleerd en voorzien van een actuele kalibratie.

Hoogspanning : Handmatig instelbaar 0-5000 Volt AC.
Maximale lekstroom : 100 mA.
Voorzien van weergave actuele lekstroom 0-10 mA en 0-100mA.
Inclusief kalibratiecertificaat.
Met 2 nieuwe hoogspanningsbeproevingspistolen.
Nederlandstalige handleiding (PDF).

Neem contact met ons op voor de actuele prijs

 

UH28M

Elektrische veiligheidstesten voor verlichtingsarmaturen EN60598-1

De elektrische veiligheidstesten voor verlichtingsarmaturen staan omschreven in de norm EN60598-1.
Onderstaand een beknopt overzicht van de gewenste testmethoden die in de norm staan omschreven.

De beproevingen die in de EN60598-1 staan, integreren wij in de volgende testers:

– Handheld 
– GLP1-g
GLP2-Basic
GLP2-ce. 

Slider_Handheld_02

 

BESCHERMINGSLEIDINGSMETING – PE                                          

De beschermingsleidingbeproeving wordt toegepast bij klasse I apparaten en er wordt gecontroleerd of de PE-weerstand onder de vastgestelde grenswaarde ligt.
De beproeving wordt doorgevoerd om te controleren of er bij een eventuele sluiting de foutstroom correct naar aarde wordt weggevoerd.

Silder_GLP1-g_1

 

ISOLATIEWEERSTANDSMETING – ISO

De isolatieweerstandsmeting kan zowel aan klasse I als klasse II apparaten worden doorgevoerd. Er wordt gecontroleerd met een DC spanning van 500V of de ohmse isolatieweerstand boven de vastgestelde normen ligt.

Met behulp van de beproeving kan men vaststellen of er lekstromen optreden. Indien de isolatieweerstand te laag is kan het resulteren in een hoge aanraakspanning van het apparaat. Bij het aanraken van deze metalen delen zal bij een fout in het armatuur de aanraakstroom via de persoon naar aarde vloeien.

Schleich_huiberstm_GLP2-BASIC_02_small

FUNCTIONELE TEST – FCT                                            

Bij de functionele test controleert men of de lamp naar behoren functioneert. Hierbij meet men doorgaans de opgenomen stroom uit het net. In verband met de veiligheid leveren wij onze tester standaard met een scheidingstransformator.

Schleich_huiberstm_GLP2-ceHV_01

HOOGSPANNINGSTEST – AC

Met de doorslagvastheidsmeting controleren we het armatuur op zwakke plekken en of de isolatie een overspanning kan doorstaan.

Opmerking: Indien men 100% een isolatieweerstandsmeting doorvoert is het niet noodzakelijk een hoogspanningstest AC door te voeren op de armaturen. Eventueel is het noodzakelijk na een aantal producten een HV-AC test te moeten doorvoeren, dit af te stemmen met de betreffende keuringsinstanties.