Hoogspanningstest met wisselspanning AC

Hoogspanningstest wisselspanning AC

De hoogspanningstest AC (wisselspanning) dient voor het testen van de elektrische isolerende eigenschappen en spanningsbestendigheid bij elektrische componenten, modules, machines, apparaten en systemen volgens diverse nationale en internationale voorschriften.

Het niveau van de testspanning, de duur van de test, het type test en de maximaal toegestane lekstroom is in de diverse normen vastgelegd.
De hoogspanningstest wordt in principe op dezelfde verbindingen uitgevoerd als bij de isolatieweerstandstest. In tegenstelling tot de isolatieweerstandstest wordt de hoogspanningstest echter met veel hogere testspanningen uitgevoerd. De testspanning kan zowel AC als DC zijn.

Bij het testen met AC wordt zowel de stroom van de ohmse isolatieweerstand als van de capacitieve isolatieweerstand gedetecteerd. Er wordt dus een totale stroom berekend uit het ohmse en capacitieve deel, hierdoor ligt de uiteindelijke stroom ook hoger ten opzichte van metingen met een gelijkspanning DC.
Vooral bij elektromotoren kan dit er soms toe leiden dat voor de hoogspanningstest een zeer hoge stroom nodig is. Deze hoge stroom is aanwezig omdat de capaciteit van een elektromotor zeer hoog is.


Als alternatief voor het testen met AC is het ook mogelijk om met DC te testen. Dit heeft als voordeel dat, net als bij de isolatieweerstandstest, na een laadtijd van de capaciteit alleen de ohmse isolatieweerstand word gedetecteerd.

Bij de hoogspanningstest mag de geleidende stroom (lekstroom) nooit hoger zijn dan een bepaalde grenswaarde. Bij overschrijding van deze grenswaarde wordt de testspanning onmiddellijk en automatisch uitgeschakeld.

Het is ook mogelijk om vooraf een minimumstroom in te stellen. Vooral bij testobjecten, waarbij een capacitieve stroom loopt, is het mogelijk om een minimum stroom vooraf in te stellen. Zodra de minimale stroom bereikt is, kunt u er zeker van zijn dat het testobject onder hoogspanning staat.
Deze controle van de minimale stroom is bijzonder eenvoudig bij de hoogspanningstest met AC.

De minimum stroom is echter ook mogelijk bij de hoogspanningstest met DC. Bij het inschakelen van de hoogspanningstest DC wordt de capaciteit in het testobject kortstondig geladen. Deze laadstroomimpuls kan gedetecteerd worden en dient als minimum grenswaarde.

Hoogspanningstests worden vaak op verschillende testpunten uitgevoerd door de testpunten handmatig te contacteren met hoogspanningstestpistolen.
Het is ook mogelijk om volautomatische testapparaten met uitgebreide matrix (switch-over) te bouwen voor het automatisch testen op verschillende HV testpunten. Er is nagenoeg geen beperking voor het aantal matrixpunten.

Welke testapparaten levert Huibers Test & Measurement B.V.?

Individuele testers
Combinatietesters (combinatie met veiligheidstests)
Handmatige tests via testpistolen
Volautomatische tests
Matrix tot 500 klemmen en volautomatische omschakeling
Testapparaten met 100 KV AC
Testapparaten met 100 KV DC
DC hoogspanningsmodules
Testpistolen

Opmerking:

Om juridische redenen kunnen we in veel gevallen geen verplichte verklaring afleggen over de testcondities. Belangrijk voor de toepassing is de momenteel geldende norm voor het testen van uw product.
Afhankelijk van de geografische ligging van het product kunnen de toe te passen normen variëren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw nationale keuringsinstantie.

Testen van DALI-interface met veiligheidstester GLP2

DALI is een afkorting voor Digital Addressable Light Interface. De interface is een onafhankelijke standaard voor verlichtingsbesturing.
Onze veiligheidstesters GLP2-CE en GLP2- Basic kan automatisch de verschillende DALI-commando’s per teststap naar de verlichting overbrengen.

Als voorbeeld, een armatuur kan met behulp van een  DALI commando naar een gewenste lichtsterkte worden geregeld. (bijvoorbeeld 50%).
Na de dataoverdracht zal een functietest in de vorm van een stroommeting worden uitgevoerd, hiermee controleren we of het DALI commando correct werd verwerkt in het armatuur.

De commando’s worden uitgevoerd via de RS232-interface van de tester. Een extern aangesloten DALI converter zet de commando’s om naar het DALI-protocol.
Tot 10 DALI commando’s per test stap kunnen worden uitgevoerd in de software. 

De DALI commando’s kan men zeer comfortabel invoeren door onze gebruiksvriendelijke interface van de GLP2-range

Door het invoeren van het adres, de opdracht en de bijbehorende parameter, is het kinderspel om DALI commando’s te programmeren zonder bijzondere know-how van de operator.

Isolatieweerstandsmeting

Uitleg isolatieweerstandsmeting (ISO)

De isolatieweerstandstest wordt gebruikt voor testobjecten met beschermingsklasse I of II.
Objecten met beschermingsklasse I zijn voorzien een aarde geleider (PE).

Producten met klasse II zijn voorzien van een extra beschermende isolatie en hebben geen PE geleider.

Producten met beschermingsklasse II zijn doorgaans gemarkeerd met dit symbool:.

Met behulp van de isolatieweerstandsmeting wordt getest of de ohmse isolatieweerstand boven de grenswaarde ligt die in de norm is vastgelegd.
De test wordt uitgevoerd om te controleren of er te hoge lekstromen optreden ten opzichte van de aarde of tussen elektrische leidingen.

Indien de isolatieweerstand hoog is en de lekstroom laag, geeft dit aan dat er voldoende isolatie aanwezig is van de stroom voerende delen van het testobject.
Als de isolatieweerstand te laag is treedt er een te hoge aanraakstroom in de metalen onderdelen van het te beproeven product en kan dit gevaar opleveren.

Bij het aanraken van deze metalen onderdelen zal de zogenoemde aanraakstroom door de persoon naar de aarde vloeien. Vooral bij testobjecten met beschermende klasse II kunnen isolatiefouten bij metalen onderdelen gevaarlijk zijn, aangezien de stroom niet door de aarding kan worden afgevoerd.

Definities
EVU      : Netbeheerder
DUT      : Device Under Test | test object
IL          : Stroom door testobject
IAbl      : lekstroom
UN        : Voedingsspanning
RPE      : Aardingsweerstand
UB        : Mogelijke aanraakspanning

Indien de aardverbinding niet correct is aangesloten, kan de aanraakspanning bij de schakelkast/behuizing van de DUT te hoog worden. Bij het aanraken van de delen van de metalen kast vloeit een gevaarlijke aanraakstroom door de persoon naar de aarde.

Deze afbeelding geeft een Klasse I toestel weer met een te hoge weerstand door de aarde. Deze foutstroom zal door de persoon naar de aarde vloeien.


Afbeelding van een klasse II toestel waar de foutstroom direct door de persoon naar aarde vloeit.

Voor het testen van de isolatieweerstand is een testspanning verbonden met de isolatie en het geleidende gedeelte.

De testspanning is doorgaans 500 Volt DC. De test wordt vaak uitgevoerd met kortgesloten voedingskabels ten opzichten van de aardekabel (PE). Er zijn verschillende normen en regels voor verschillende testobjecten. Het spanningsniveau is in de normering vastgelegd.

Indien de isolatieweerstandsmeting met een DC spanning wordt doorgevoerd, heeft het capacitieve gedeelte van het testobject alleen invloed tijdens het aanleggen van de spanning. Indien de capaciteit “geladen” is meet men alleen de lekstroom door het ohmse gedeelte van het testobject.

Indien een testobject een hoge capaciteit bezit is het verplicht om het testobject te ontladen, onze testsystemen controleren automatisch of er een restspanning aanwezig is en hoeveel Volt deze bedraagt.