4-draads weerstandsmeting Kelvin meettechniek

Om meetfouten te voorkomen bij lage weerstandswaarden (milliOhm) past men een 4-draadsmeting toe.

De afbeelding toont een weerstand Rx en twee meetpunten. De test sondes hebben twee contactpunten/contactvlakken die geïsoleerd zijn ten opzichten van elkaar. Zo zijn er in totaal vier aansluitpunten op de te meten weerstand.

Bij de 4-draadsmeting (ook wel Kelvin meettechniek) wordt met behulp van deze meetmethode de overgangsweerstand tussen de meetsonde en het testobject gecompenseerd. Ook de weerstandswaarden van de meetkabels wordt compleet gecompenseerd.

Een contact zorgt voor de aanvoer van de stroom naar het testobject en het tweede contact zorgt voor het meten van de spanningsval met behulp van een hoog-ohmige voltmeter.

Deze meettechniek hanteren wij standaard bij aardingsmetingen (PE – GB) en ohmse weerstandmetingen (R).

In de vierdraads meting wordt de spanningsval gemeten met een hoog-ohmige voltmeter. Bovenstaande afbeelding toont een vervangingsschema van het meetcircuit.

De interne weerstand van de voltmeter is in het MOhm / GOhm bereik, maar desondanks loopt er alsnog een kleine stroom. De totale stroom bestaat uit de stroom door de voltmeter en de stroom door de te meten weerstand.

Met behulp van een berekening kunnen we aantonen dat de stroom door de voltmeter nagenoeg te verwaarlozen is.

Bij een weerstand van 0,1Ω en stroom van 2.5A resulteert dit in een spanning over de weerstand van 0,25V.

Veronderstel verder dat de inwendige weerstand van de voltmeter 10MΩ is.
Dit resulteert in een meetstroom door de voltmeter van 25 nA (nano Ampère!)

Dat maakt een aandeel van de stroom door de voltameter van 0.000001%! De stroom door de voltmeter is zeer laag.

Om het testobject in vierdraads meting aan te sluiten bieden wij  verschillende klemmen aan.

Vierdraads-matrix voor de weerstandsmeting

De vierdraads-meting kan ook gebruikt worden bij testers met een matrix. In dit geval zijn vier relais per aansluitpunt op het testobject noodzakelijk. Zo is het mogelijk dat elk aansluitpunt gemeten kan worden ten opzichte van elkaar. Bij deze methode wordt de bijbehorende stroom relais en de spanning relais (sense) altijd tegelijkertijd geschakeld.

Met behulp van de matrix in 4-geleidermeettechniek kan men diverse complexe metingen uitvoeren aan een grote verscheidenheid producten.

De vierdraadsmeting passen wij toe bij onze systemen met een weerstandsmeting en de aardingsmeting.

Elektrische veiligheidstesten voor verlichtingsarmaturen EN60598-1

De elektrische veiligheidstesten voor verlichtingsarmaturen staan omschreven in de norm EN60598-1.
Onderstaand een beknopt overzicht van de gewenste testmethoden die in de norm staan omschreven.

De beproevingen die in de EN60598-1 staan, integreren wij in de volgende testers:

– Handheld 
– GLP1-g
GLP2-Basic
GLP2-ce. 

Slider_Handheld_02

 

BESCHERMINGSLEIDINGSMETING – PE                                          

De beschermingsleidingbeproeving wordt toegepast bij klasse I apparaten en er wordt gecontroleerd of de PE-weerstand onder de vastgestelde grenswaarde ligt.
De beproeving wordt doorgevoerd om te controleren of er bij een eventuele sluiting de foutstroom correct naar aarde wordt weggevoerd.

Silder_GLP1-g_1

 

ISOLATIEWEERSTANDSMETING – ISO

De isolatieweerstandsmeting kan zowel aan klasse I als klasse II apparaten worden doorgevoerd. Er wordt gecontroleerd met een DC spanning van 500V of de ohmse isolatieweerstand boven de vastgestelde normen ligt.

Met behulp van de beproeving kan men vaststellen of er lekstromen optreden. Indien de isolatieweerstand te laag is kan het resulteren in een hoge aanraakspanning van het apparaat. Bij het aanraken van deze metalen delen zal bij een fout in het armatuur de aanraakstroom via de persoon naar aarde vloeien.

Schleich_huiberstm_GLP2-BASIC_02_small

FUNCTIONELE TEST – FCT                                            

Bij de functionele test controleert men of de lamp naar behoren functioneert. Hierbij meet men doorgaans de opgenomen stroom uit het net. In verband met de veiligheid leveren wij onze tester standaard met een scheidingstransformator.

Schleich_huiberstm_GLP2-ceHV_01

HOOGSPANNINGSTEST – AC

Met de doorslagvastheidsmeting controleren we het armatuur op zwakke plekken en of de isolatie een overspanning kan doorstaan.

Opmerking: Indien men 100% een isolatieweerstandsmeting doorvoert is het niet noodzakelijk een hoogspanningstest AC door te voeren op de armaturen. Eventueel is het noodzakelijk na een aantal producten een HV-AC test te moeten doorvoeren, dit af te stemmen met de betreffende keuringsinstanties.

 

 

 

Tester voor elektrische rolluiken en bandwikkelaar met visuele controle LCD scherm

Voor deze toepassing hebben wij naast uitgebreide functionele beproeving van het koppel ook een visuele controle van diverse functies op het LCD-beeldscherm.

Testen_bandwikkelaar

Wanneer als voorbeeld de CDF777 (tijdseinzender) actief is zal met behulp van een speciale camera worde gecontroleerd of het antenne icoon op het LCD scherm aanwezig is

De bandwikkelaar is uitgerust met maximaal 10 bedieningsknoppen die worden geactiveerd door de tester met behulp van vrij programmeerbare miniatuur cilinders.

Controle_LCD_scherm

De tester kan alle functies die de eindgebruiker kan toepassen laten simuleren