Maximale testspanning Surgetest

De bepaling van de testspanning bij de surgetest is van groot belang. Bij training en gebruik van de surgetester komt vaak de vraag naar voren wat de juiste testspanning is voor laagspanningsmotoren.

Voor de laagspanningsmotoren is de gewenste (maximale) surgetest spanning niet opgenomen in de  Europese normeringen. Om een richtlijn te geven, zie onderstaand een opzet van ervaringswaarden.

Wij willen benadrukken dat onderstaande informatie behulpzaam kan zijn om intern te bepalen welke (maximale) surgetest spanning wenselijk is .

In het algemeen moet een onderscheid gemaakt worden tussen een nieuwe wikkeling en een wikkeling welke in gebruik is geweest.

De nominale spanning van de elektromotor dient als basis voor de bepaling van de maximaal toelaatbare testspanning.

Hiervoor kan men een vergelijking maken met de basis vuistregels, die gebruikt wordt voor de bepaling van de maximale testspanning, bij de AC hoogspanningstest (Hipot AC).

De vergelijking voor een AC-hoogspanningstest is als volgt:

Utest HVAC = 2x Unom+1000 V

Utest HVAC = maximale testspanning bij een AC-test
Unom = nominale spanning van de elektromotor

Om de maximale surgespanning te bepalen kan de berekende testspanning voor de hoogspanning AC-test met een factor tussen één en twee vermenigvuldigd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt of de wikkeling recentelijk geproduceerd is of dat het een verouderde motor betreft. De testspanning bij een recent geproduceerde wikkeling  kan hoger zijn dan bij een verouderde wikkeling.

MTC2 Surgetest

Rekenvoorbeeld

Op basis hiervan zijn de volgende richtlijnen voor de maximale surge testspanning:

Recent gefabriceerde motor:
Utest Surge max= Utest HVAC*2

Verouderde motor:Utest Surge max= Utest HVAC*1

Onderstaand een voorbeeld om de maximale testspanning te bepalen van de surgetest bij een motor met een nominale spanning van 400 V.

Gebruikmakend van de vergelijking voor de hoogspanningstest, testspanning van 2 x Unom + 1000V  = 2 x 400 V + 1000 V = 1800 V.

Nieuwe wikkeling  Utest Surge max = 1800 V x 2 = 3600 V

Oude wikkeling  Utest Surge max = 1800 V x 1 = 1800 V

Bij verouderde motoren is het zinvol om de spanning langzaam te verhogen naar de gewenste testspanning. Te beginnen met een beginwaarde (bijv. 500 V) tot de maximale testspanning. In geen geval mag het spanningsniveau meer verhoogd worden wanneer er onstabiele surge grafieken optreden.

Testen van automotive laadkabels

Beproeven van diverse soorten laadkabels voor de automobielindustrie met onze GLP2-ce.
De kabels worden getest met behulp van een weerstandsmeting, isolatieweerstandsmeting en hoogspanningstest.

Het juiste proefplan zal automatisch worden geladen na het scannen van een barcode op de orderbon.

Na een “in orde” meting zal een label worden geprint voor de traceerbaarheid.

In de testkooi model 10 is een flexibel systeem ontwikkeld voor het snel wisselen van aansluit box om een snelle omschakeling naar een nieuw type laadkabel te realiseren.

Beproeven LED armaturen EN60598-1 DALI DMX

Huibers Test en Measurement levert inspectiesystemen voor tussentijdse- en eindinspectie van diverse soorten armaturen. Van het testen van de complete armatuur tot en met de individuele LED modules.

Van compacte veiligheidstester tot de complexe testopstelling met camera of robot zijn wij uw competente partner.
Vele fabrikanten van armaturen wereldwijd vertrouwen op testsystemen van de GLP2-Basic, GLP2-Modular en de GLP3 range.

Voor een comfortabele aansluiting van de armatuur op het testapparaat GLP2 zijn diverse opties.
Er zijn zes varianten van klemmenkasten beschikbaar.
De aansluitkasten onderscheiden zich door de optionele hoogspanningstest en door het aantal terminals.

Iedere aansluitbox bevat de verschillende varianten van communicatie-interfaces. Zoals DALI, DMX, DSI, analoog, en vele andere.

Veiligheidstesten

– Beschermingleidingtest (PE) tussen de aardeklem en een willekeurige behuizingsonderdelen.
– Isolatieweerstand op L1, N en PE of L1, L2, L3, N en PE.
– Isolatieweerstand tussen netaansluitingen en interfaceaansluitingen.
– Hoogspanningstest met AC indien gewenste bijvoorbeeld voor UL.
– Hoogspanningstest met DC voor LED modules.
– Lekstroommeting.
– Voldoet aan alle wereldwijde normen.

Functionele test

– Continuïteitstest van de bedrading – ook van de dimaansluiting.
– Stroomverbruikmeting vanaf 1 mA.
– Meting van het opgenomen vermogen vanaf 1 Watt.

Interface communicatie

– Interface direct via het testapparaat zonder externe PC.
– DALI.
– DSI.
– Analoog.
– Puls/Dim.
– DMX.
– NFC.
– en meer…..

Evaluaties met camera
– Helderheid van de afzonderlijke LED’s.
– Lichtkleur van de afzonderlijke LED’s.
– Inspectie van reflectoren en diffuserende lenzen.

Parametrering van de EVSA’s

– Parameteroverdracht naar het EVSA voor de configuratie.
– Lezen van informatie uit de EVSA
– Parametrering van EVSA’s van verschillende fabrikanten.
– Bedieningshandleiding met foto’s en teksten.

Integratie in uw IT omgeving

– Centrale opslag van proefplannen.
– Centraal beheer van proefplannen.
– Lezen en opslaan van serienummers.
– Integratie van barcode/datamatrix-scanners.
– Etikettendruk voor armaturen en verpakkingen.
– Centrale opslag van testresultaten.
– Statistische analyses.
– Communicatie met uw ERP-systeem.
– Overdracht van stuklijsten en informatie uit het ERP-systeem.
– Bevestiging van de inspectieresultaten aan het ERP-systeem.
– Communicatie met uw MES-systeem.