Testen van DALI-interface met veiligheidstester GLP2

DALI is een afkorting voor Digital Addressable Light Interface. De interface is een onafhankelijke standaard voor verlichtingsbesturing.
Onze veiligheidstesters GLP2-CE en GLP2- Basic kan automatisch de verschillende DALI-commando’s per teststap naar de verlichting overbrengen.

Als voorbeeld, een armatuur kan met behulp van een  DALI commando naar een gewenste lichtsterkte worden geregeld. (bijvoorbeeld 50%).
Na de dataoverdracht zal een functietest in de vorm van een stroommeting worden uitgevoerd, hiermee controleren we of het DALI commando correct werd verwerkt in het armatuur.

De commando’s worden uitgevoerd via de RS232-interface van de tester. Een extern aangesloten DALI converter zet de commando’s om naar het DALI-protocol.
Tot 10 DALI commando’s per test stap kunnen worden uitgevoerd in de software. 

De DALI commando’s kan men zeer comfortabel invoeren door onze gebruiksvriendelijke interface van de GLP2-range

Door het invoeren van het adres, de opdracht en de bijbehorende parameter, is het kinderspel om DALI commando’s te programmeren zonder bijzondere know-how van de operator.

Isolatieweerstandsmeting

Uitleg isolatieweerstandsmeting (ISO)

De isolatieweerstandstest wordt gebruikt voor testobjecten met beschermingsklasse I of II.
Objecten met beschermingsklasse I zijn voorzien een aarde geleider (PE).

Producten met klasse II zijn voorzien van een extra beschermende isolatie en hebben geen PE geleider.

Producten met beschermingsklasse II zijn doorgaans gemarkeerd met dit symbool:.

Met behulp van de isolatieweerstandsmeting wordt getest of de ohmse isolatieweerstand boven de grenswaarde ligt die in de norm is vastgelegd.
De test wordt uitgevoerd om te controleren of er te hoge lekstromen optreden ten opzichte van de aarde of tussen elektrische leidingen.

Indien de isolatieweerstand hoog is en de lekstroom laag, geeft dit aan dat er voldoende isolatie aanwezig is van de stroom voerende delen van het testobject.
Als de isolatieweerstand te laag is treedt er een te hoge aanraakstroom in de metalen onderdelen van het te beproeven product en kan dit gevaar opleveren.

Bij het aanraken van deze metalen onderdelen zal de zogenoemde aanraakstroom door de persoon naar de aarde vloeien. Vooral bij testobjecten met beschermende klasse II kunnen isolatiefouten bij metalen onderdelen gevaarlijk zijn, aangezien de stroom niet door de aarding kan worden afgevoerd.

Definities
EVU      : Netbeheerder
DUT      : Device Under Test | test object
IL          : Stroom door testobject
IAbl      : lekstroom
UN        : Voedingsspanning
RPE      : Aardingsweerstand
UB        : Mogelijke aanraakspanning

Indien de aardverbinding niet correct is aangesloten, kan de aanraakspanning bij de schakelkast/behuizing van de DUT te hoog worden. Bij het aanraken van de delen van de metalen kast vloeit een gevaarlijke aanraakstroom door de persoon naar de aarde.

Deze afbeelding geeft een Klasse I toestel weer met een te hoge weerstand door de aarde. Deze foutstroom zal door de persoon naar de aarde vloeien.


Afbeelding van een klasse II toestel waar de foutstroom direct door de persoon naar aarde vloeit.

Voor het testen van de isolatieweerstand is een testspanning verbonden met de isolatie en het geleidende gedeelte.

De testspanning is doorgaans 500 Volt DC. De test wordt vaak uitgevoerd met kortgesloten voedingskabels ten opzichten van de aardekabel (PE). Er zijn verschillende normen en regels voor verschillende testobjecten. Het spanningsniveau is in de normering vastgelegd.

Indien de isolatieweerstandsmeting met een DC spanning wordt doorgevoerd, heeft het capacitieve gedeelte van het testobject alleen invloed tijdens het aanleggen van de spanning. Indien de capaciteit “geladen” is meet men alleen de lekstroom door het ohmse gedeelte van het testobject.

Indien een testobject een hoge capaciteit bezit is het verplicht om het testobject te ontladen, onze testsystemen controleren automatisch of er een restspanning aanwezig is en hoeveel Volt deze bedraagt.

 

Aansturing en programmering GLP2-CE testsystemen via SCPI

Geautomatiseerde testsystemen zijn in de huidige industrie niet meer weg te denken.
Onze GLP2-CE range biedt uitgebreide mogelijkheden voor externe aansturing en programmering met behulp van SCPI  (Standard Commands for Programmable Instruments).

Met behulp van deze wereldwijde standaard is het eenvoudig om zeer snel complexe testroutines te programmeren zoals o.a. via LabVIEW.

Commando voorbeelden

PROGram:CATalog?                                            Geeft het actueel geladen testprogramma weer.

PROGram:SELected:EXECute                          Start geladen testprogramma.

PROGram:SELected:STATe?                             Geeft de status weer van actueel geladen programma.

PROGram:SELected:STATe                              Start of stopt het testprogramma.

FETCh:STEP?                                                      Vraagt de meetwaarde op van de huidige teststap.

Buiten de SCPI communicatie is het ook mogelijk om de tester te voorzien van extra in- en uitgangen, zowel digitaal als analoog.