Geautomatiseerde testsystemen zijn in de huidige industrie niet meer weg te denken.
Onze GLP2-CE range biedt uitgebreide mogelijkheden voor externe aansturing en programmering met behulp van SCPI  (Standard Commands for Programmable Instruments).

Met behulp van deze wereldwijde standaard is het eenvoudig om zeer snel complexe testroutines te programmeren zoals o.a. via LabVIEW.

Commando voorbeelden

PROGram:CATalog?                                            Geeft het actueel geladen testprogramma weer.

PROGram:SELected:EXECute                          Start geladen testprogramma.

PROGram:SELected:STATe?                             Geeft de status weer van actueel geladen programma.

PROGram:SELected:STATe                              Start of stopt het testprogramma.

FETCh:STEP?                                                      Vraagt de meetwaarde op van de huidige teststap.

Buiten de SCPI communicatie is het ook mogelijk om de tester te voorzien van extra in- en uitgangen, zowel digitaal als analoog.